top of page

Waadanokiijig

Co-workers

Ikidowin: Wiidanokii - Work with

C-form: Initial Vowel Change Wii- changes to Waa-

Ending: The ones - -jig

Mii go ingiw Waadanokiijig dazhiikamowaad o'ow Gidinwewininaan.com ji-wiidookawaawaad iniw odanishinaabeman ji-nitaa-ojibwemonid.  

Meet The Team

Our Clients

bottom of page