Profile

Join date: Aug 22, 2020

About

Boozhoo Anishinaabedoog


Makade Miigwan miinawaa Makoons indizhinikaaz. Shandelle indizhinikaaz zhaganaashiimowin. Makwa indoodem. Nagaajiiwaanang indoonjibaa. Onigamiising indaa. Thunderbirtd/Wren indaanokii.

Niishtana ashi-zhaangaswi indaaso-biboonagiz. Gashgadino giizis nidibishkaa. Nimaamaa Niigaanii-binesekwe izhinikaazo. Niiin amanjidoog aabinoojiiwag.

I am happy to be here to learn more about how to use anishinaabemowin in prayer and to strengthen my spirit with language.


Miigwech binzindaawiiyeg

Mii'iw

Makade Miigwan

Writer
More actions